Gibberish

Mình cảm giác là mình đầu đen tối lắm lắm lắm lắm (không biết bao nhiêu chữ lắm cho vừa, dừng ở đây vì mỏi tay) rồi.

Có nên tẩy não không, khi không nghĩ về những cái đen tối thì sẽ có time để nghĩ về những cái…không đen tối? Mình không thích nghĩ trong sáng, vì nghĩ trong sáng thì khó mà có sáng tạo, đỉnh cao, giống như là hiền quá hóa đù vậy, nói chung là phải ma lanh một chút, nhưng không đen tối.

Mà nghĩ đen tối là thế nào nhỉ? Mais actuellement, ca ne va pas du tout!!

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: