Gibberish

Cái cách bên đây trao bằng thiệt là giống phong cách của mình: lặng lẽ.

Thế là chính thức có cái bằng master recherche. Trong CV có thêm một “đối tượng” nặng kí. 😀

Comments on: "Nhận bằng master" (1)

  1. Chúc mừng nha!!! ^__^ Thiệt là oách quá đi ^___^ Um hun thắm thiết >:D< :*:*

    Like

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: