Gibberish

Selection_007

Nó đang giảm, nó đang giảm, giảm nữa đi em.

Mệt bỏ xừ nhức đầu bỏ xừ, giờ không phải lúc dồn đầu vào challenge. Thế mà vẫn phải take risk. Thật đáng tiếc là người ta không biết tôi bị bắn tả tơi đến mức nào với những trò vui của người ta.

Tôi thấy khổ sở.

Comments on: "Yeah yeah không vui không vui tí nào" (1)

  1. @_@ =.= >_<
    [cắn xé lung tung]

    Like

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: