Gibberish

“Đánh hơi” thấy mùi sadness. Đây là bài “tủ” hay nghe hồi giai đoạn NGẦM lên đỉnh điểm, mới đó mà đã 5 năm.

I have seen peace. I have seen pain,
Resting on the shoulders of your name.
Do you see the truth through all their lies?
Do you see the world through troubled eyes?
And if you want to talk about it anymore,
Lie here on the floor and cry on my shoulder,
I’m a friend.

I have seen birth. I have seen death.
Lived to see a lover’s final breath.
Do you see my guilt? Should I feel a fright?
Is the fire of hesitation burning bright?
And if you want to talk about it once again,
On you I depend. I’ll cry on your shoulder.
You’re a friend.

You and I have lived through many things.
I’ll hold on to your heart.
I wouldn’t cry for anything,
But don’t go tearing your life apart.

I have seen fear. I have seen faith.
Seen the look of anger on your face.
And if you want to talk about what will be,
Come and sit with me, and cry on my shoulder,
I’m a friend.
And if you want to talk about it anymore,
Lie here on the floor and cry on my shoulder,
Once again.
Cry on my shoulder,
I’m a friend.

Advertisements

Comments on: "Cry – James Blunt" (2)

  1. Yeah! said:

    Cry on my shoulder của nhóm gì gì đó không bao giờ đạt được cái độ bi thảm như nhạc của James Blunt. Sau bài này nếu nghe thêm In My Place của Coldplay nữa thì nên tránh xa dao kéo, dây nhợ. :D. Nghe thêm I’m outta time của Oasis nữa thì thôi không muốn nói thêm cái gì luôn.

    Like

  2. “Cry on my shoulder” nghe chả có tâm trạng tí nào, giai điệu phải thê thảm hoặc xa vắng 1 tí nó mới dã man :)) mà thôi, đang tâm trạng đừng nghe mấy cái đó, không chắc nằm oặt ẹo 1 đống trên sàn luôn áh……. >:D<

    Like

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: