Gibberish

Ngắn ngủi

Nghe nhạc Trịnh và lại nghĩ lung tung.
Bốn mùa như gió, bốn mùa như mây, những dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi.
Và một câu đọc trên trang của Hoài Linh… “người khôn tìm chốn lao xao”
Dại này mình ưa tỏ ra khôn quá, ưa bu vô lao xao quá, sao không phải cứ là kẻ ngốc, và lặng lẽ. Bạn của nhạc, bạn của chữ nghĩa, bạn của số và viết những gì của nội tâm.

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: