Gibberish

Bữa giờ đổi theme nhiều lần quá, chắc tại quỡn, mà đồ free nhiều, tội gì.

Thời gian gần đây bỗng muốn viết lại, có lẽ do trời lạnh hơn, hoặc tâm hồn đã tĩnh hơn, hoặc đang gặp nhiều khó khăn nên cần giải khuây.
ại
Hôm nay generate được một đám hạt, yay!

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: