Gibberish

Task 9/11-17/11

– Đọc xong these Luc Sibille

– Đọc xong Beginning Python – From Novice to professional (2008) [nằm trong Ebook1]

– Đọc hết Documents của Yade

– Chạy hết các chương trình mẫu của Yade.

– Vọc Linux.

– Bắt đầu đọc về microstructure.

Comments on: "Task 9/11-17/11" (2)

  1. Hở @_@ có 1 tuần mà đọc hết nhiu đó lun, nhìn cái checklist kinh quá… Cố lên cố lên nà >:D<

    Like

  2. linkgreencold said:

    tình hình là mới thứ ba đã thấy đuối lắm rồi :)))

    Like

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: