Gibberish

Chờ đợi

Cảm giác chờ đợi thật đáng ghét, vì nó làm mình đông cứng lại và làm gì cũng khó chịu.

Giống như một vũng nước bị đọng lại ở một cái xó xỉnh nào đó không ai biết, giống như một ụ rơm bị bỏ hoang giữa đồng, giống như bất kể cái gì tĩnh lặng và thấy ghê rợn và mất hết sức sống.

Cứ chờ tới ngày mai, qua cơn mưa trời sẽ sáng, nhưng rồi trời sẽ lại tối, hết mưa này thì sẽ có mưa khác, cứ mãi loay hoay.

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: