Gibberish

Nhiều lúc

..không biết than thở với ai
..không biết phải nói thế nào
..không biết làm vậy có đúng không
..biết ra sao ngày sau.
Những tâm sự thì dài, nhưng cứ lẩn quẩn ở trong. Đừng vì mình đừng vì mình.

Advertisements

Comments on: "Nhiều lúc" (1)

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: