Gibberish

Mind updated

MÌnh không thực sự là mind updated thật, nhưng mình thấy có một ít đổi khác.

Đó là mình có vẻ tập trung hơn khi ở thư viện.

Đó là có vẻ mình làm được nhiều việc một cách tự giác hơn.

Đó là khi mình vì mọi người hơn, và cũng vì mình nhiều hơn, nói chung là làm việc hiệu quả tối đa và dành time để làm nhiều việc khác.

Đó là bỏ bớt facebook, hầu như không yahoo.

Mình xài mail để check thông tin, lịch làm việc, contact, nhiều hơn là để kích hoạt tài khoản các diễn đàn.

Mình hầu như không đọc mấy tin giật gân.

Cũng chả đọc mấy tin tranh luận có vẻ cao siêu của những người học cao nói nhiều, tranh luận gay gắt nhưng cuối cùng chẳng đi đến kết luận nào nhất thống, mỗi người một ý, ai cũng có lý.

Đời còn thay đổi nhiều, nhưng ít nhất bây giờ mình đang như thế.

Advertisements

Comments on: "Mind updated" (1)

  1. What a positive improvement in your mindset! 😡
    Being a self-master is the first step for you to innovate and upgrade your level :*

    Like

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: