Gibberish

Tội lỗi

Tội lỗi là cảm giác của tôi bây giờ, tôi có cảm giác tôi không xứng đáng.
Khi tôi bảo người khác là độc tài, nhưng hình như tôi cũng là một người độc tài. Tôi kì vọng ở người khác, nhưng tôi không được như kì vọng của người khác.
Tôi thấy nhớ bố mẹ, mặc dù tôi cũng biết bố mẹ sẽ không giúp tôi giải quyết vấn đề, huống chi bác mẹ không ở đời với ta. Thở dài. Nước của tôi cũng đã trong, và xung quanh dần dần rừng cây mọc lên, bao kín lại vì không ai ghé lại. Nước vẫn ngầm chảy vào và bốc hơi, nhưng không ai ngồi và vọc những luồng nước trong veo kia.
Cũng chẳng quan trọng lắm.

Advertisements

Comments on: "Tội lỗi" (1)

  1. Thoy nà thoy nà >:D:D<

    Like

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: