Gibberish

Trên face thấy s’abonner.
Tra chữ s’abonnner, có chữ faire abonnement.
Tra chữ abonnement, thấy có chữ convention. Dính với forfait.
Mình cứ đoán abonner là quen (dạng như friend) vì vị trí tại đó của nó trên trang của facebook.
Nhưng convention lại cứ giống như là marché, là giá tốt, rẻ, khi đi mua cái gì đó (giá rẻ là bon marché).
Vậy lần quần, sao quen biết lại liên quan gì tới giá rẻ chứ. Tra từ điển PP thật khó xơi.
Thôi tra từ điển ra tiếng Việt.
abonner: đặt mua (báo)
Ah, vậy s’abonner = subcriber. T__T
Forfait là giá định sẵn. Trên các trang mạng của Pháp hay dùng. sfr.fr chẳng hạn.
Và convention là thỏa thuận, điều khoản thỏa thuận.
Vậy là hợp lý rồi, s’abonner = thỏa thuận để đặt mua, mà trên mạng, thế có nghĩa là đăng ký theo đọc, dạng như RSS trước đây.

Advertisements

Comments on: "Lần lần với s’abonner" (1)

  1. @__@
    %$#^#@$@#%^%$*&*
    Đi kím anh chàng nào kèm tiếng Pháp đây :))

    Like

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: