Gibberish

Mưa hoài chán quá không có gì làm.
Đáng lẽ là phải học Pháp, đáng lẽ là phải học Anh, đáng lẽ là phải ngồi mày mò CSS hoặc Java.
Thế mà ngồi chơi điện tử rồi ngồi than chán.
Đời không đơn giản là do chính mình thôi.

Comments on: "Lại thấy chán" (1)

  1. Nếu hông có hứng thì đừng ép bản thân mình wá nà >:D<

    Like

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: