Gibberish

[x ] Sửa category
[ ] Viết lại About
[ ] Viết lại Rules
[ ] Xếp lại các trang
[ ] Chọn theme phù hợp
[ ] Định hình lại nội dung viết
[ ] Kiểm tra blogroll và cập nhật mới
[ ] Xem lại tag cloud
[ ] Sắp xếp và bố trí widget

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: