Gibberish

[Trích Tôi tài giỏi, bạn cũng thế – Adam Khoo]

Bạn hãy nhớ rằng để trở thành người thành công, bạn cần phải hiểu được niềm tin của người thành công…

1. Để thay đổi cuộc sống tôi phải thay đổi.

2. Không có thất bại, chỉ có kinh nghiệm

3. Nếu mọi người làm được, tôi cũng làm được

4. Học chính là chơi

5. Linh hoạt giúp bạn làm chủ cuộc sống

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: