Gibberish

Xa vắng

Về Gia Lai, trời lạnh lạnh. Ngày chả có gì làm, đồng thời cũng làm biếng nữa. Về đây không chơi điện tử thì chỉ muốn ngủ, mà khi đã ngủ thì với cái trời lạnh lạnh thế này thì chả muốn ngồi dậy chút nào, hoặc là ngồi dậy không nổi.

Thực ra thì có ở Sài Gòn thì cũng chả giải quyết được gì, cũng không làm gì, thời tiết thì nóng hơn thôi, nhưng mình nghĩ đó không phải là vấn đề lớn lắm.

Thế lỡ mình ở chỗ nào lạnh hơn thì sao nhỉ, nhạc nghe sóng biển mà lạnh ngắt lạnh ngơ. Together Again.

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: