Gibberish

Mệt mỏi

Thu một đống $ thì đề nghị, làm ơn, cho quảng cáo ít thôi, và quảng cáo bớt nhảm đi, chất lượng thì xấu, kênh phim thì dở.

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: