Gibberish

Muốn tạo một page trên facebook, dạng như một trang tổng hợp những thứ giải trí vớ vẩn.

Tên sẽ được lấy cảm hứng từ: Stuff for week, thấy hơi chưa hay.

Lịch trình thế này:

Thứ 2: Picture về ôtô

Thứ 3: Video Clip (hoặc Audio)

Thứ 4: Sudoku

Thứ 5: Comic

Thứ 6: Mẹo hay chôm từ các trang khác

Thứ 7 (unofficial): review, thông tin về quán cf, quán ăn, địa điểm chụp hình etc… hoặc là article, emotional writing.

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: