Gibberish

Ngẫu nhiên

Bẩm sinh không mê tiếng Hoa.

Hôm nay ngẫu nhiên (ngẫu nhiên luôn đem lại những điều bất ngờ, luôn luôn vậy) , lí do thì cũng chả quan trọng. Vào nhaccuatui và lục một bài, chả hiểu lời, nhưng nghe giai điệu hao hao giống nhạc Xmas.

Let’s listen. Dịch ra là Lời thì thầm của ngọn gió Đông, đùa cợt thì nó sẽ là “Lời thì thầm của đống gio”, mà miền Nam gọi là đống Tro đó các bạn.

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: