Gibberish

Làm sao để nhanh già?

Một câu hỏi khó (:

Đây là một số câu trả lời (vui là chính)

Thức đêm liên tục nhiều tháng tháng, không cạo râu, hớt tóc, nhậu say bí tỷ thường xuyên, ăn uống kham khổ, hoang dâm vô độ. Sau khoảng 3-4 tháng bạn sẽ thành ông lão !!!!!!!

Cách tốt nhất để trở thành người già: mong mình trẻ lại :)):)):))

Đừng ăn mặc mốt méc gì cả, bẩn thỉu, lôi thôi, đi làm việc vất vả, có tiền thì cho người khác hết để đối mặt với những lúc đói không có tiền ăn, cần tiền mà k có tiền lo nhăn nhó, đau khổ sẽ nhanh già và không có thời gian để hỏi những câu hỏi hay thế này đâu.

Vào rừng kết bạn với mấy con khỉ.kaka (wow, not bad at all)

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: