Gibberish

Mới bị hù

Chờ mãi cuối cùng cũng có cái file mẫu đồ án tốt nghiệp của ông anh kia gửi.
Theo kế hoạch của mình là mình làm tiếng Việt trước rồi sẽ dịch Pháp sau. Nhưng ông này bảo là hồi ổng làm tiếng Pháp luôn, 3 ông, nhưng tháng 12 thi TFC có một ông rớt (ông Luân, ông mà mình đang có file mẫu tiếng Việt) nên ông rớt phải làm luận văn bằng tiếng Việt.
Hơ, không sợ nhưng lại hơi sợ sợ, hy vọng mọi thứ rồi sẽ ổn.
MỌI THỨ RỒI SẼ ỔN!!!
Mọi thứ rồi sẽ ổn… :-s

Comments on: "Mới bị hù" (1)

  1. Coi kìa :)) ma quỷ hok sợ thì sợ wái j cái luận văn đó chá >:D<
    MỌI THỨ RỒI SẼ ỔN!!! ACHA ACHA FIGHTING… !!! :*

    Like

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: