Gibberish

Cuộc sống không chán, cứ có việc làm bù đầu lên là khỏi thấy chán, mấy thằng suốt ngày than chán là đồ vô công rồi nghề và bất tài + bế tắc trong cuộc sống.
Mình không thế.
Riêng cái chuyện học thôi, thì đã bù đầu lên rồi, hơi đâu mà ngồi than chán hoặc xem thường người khác. Thật là tiếc khi một mối quan hệ nào đó bị mất đi, nhưng kệ, một số mối quan hệ kết thúc vì người trong cuộc thay đổi, nhưng cũng nhiều mối quan hệ kết thúc, vì người trong cuộc không thay đổi. Đơn giản vậy thôi.
Lớp 7 lớp 7. Tiền.

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: