Gibberish

Chẳng việc gì phải đố kỵ hay phá hoại, rốt cục thì, con người chỉ hướng tới cái đẹp.
Họ bỏ cả đống tiền để mua một cái xe chỉ vì cái xe nó đẹp, họ bỏ cả đống tiền để mua một cái điện thoại mặc dù họ dùng tính năng của nó không nhiều chỉ vì cái điện thoại nó đẹp; hay đơn giản chỉ là sĩ diện, nhưng sĩ diện cũng là đẹp lòng họ, vậy, mặc dù hơi “ích kỉ” nhưng họ vẫn hướng tới cái đẹp đó thôi.
Rõ ràng là, nếu không muốn mệt, thì những việc họ làm, nếu không trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng tới mình thì thôi đi, bỏ qua đi, sống mà sao cứ nhận xét mãi.

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: