Gibberish

Tôi bỏ nó cũng khá lâu, 1 năm, để dồn sự tập trung vào cái chính quy: học xây dựng, và không chính quy: PS và một số thứ linh tinh khác.
Tôi cũng đã thử viết lách, nhưng lại là bằng tiếng Việt chứ không phải bằng tiếng Pháp, họa hoằn lắm lâu lâu bằng thứ tiếng nước ngoài thì lại là tiếng Anh, cũng tốt, nhưng chưa thích hợp lắm.
Nay tôi quay lại Pháp, để viết, để nghe, để đọc, mặc dù hơi hổng chân, nên phải đổ đá xuống, mà đá lớn thì không có, nên tôi đành đổ cát, mà cát thì đổ 10 trôi đi 9, nhưng không sao, miễn là có sót lại một chút để bít cái lỗ hổng kia là được.
Giờ thấy viết một cái gì đó thật là khó.

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: