Tips for life, tips for tech

Một bài viết về cà phê khá hay, muốn giới thiệu, toàn bộ cuốn này cũng đáng đọc, tuy có vài chỗ hơi “xem thường người khác”. 😀

Advertisements

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: