Gibberish

Bế ….

Một trong những món độc chiêu được sáng tác, đồn thổi và quảng cáo mạnh mẽ trong sách Tố Nữ Kinh của Trung Quốc, nói thẳng ra là kinh nghiệm quan hệ tình dục.

Theo các thư tịch cổ, các sách nghiên cứu về tình dục của người xưa:

– Lần đầu muốn xuất tinh mà cố kiềm chế, đến khi ý muốn xuất tinh mà không thể xuất thì sức lực trong cơ thể sẽ tăng thêm mạnh mẽ hơn.

– Lần thứ hai: Mắt, tai sẽ tỏ, thính hơn.

– Lần thứ ba: Ngũ tạng sẽ bình an.

– Lần thứ tư: Khí huyết sẽ thông suốt và điều hòa.

– Lần thứ năm: Thắt lưng là chỗ hay đau mỏi khi giao hợp nay không còn đau mỏi nữa.

– Lần thứ sáu: Mông và đùi sẽ được nở nang, sức lực được tăng cường tối đa.

– Lần thứ bảy: Toàn thân cường kiện, dũng mãnh.

– Lần thứ tám: Trường thọ, sống lâu.

– Lần thứ chín: Có đời sống tinh thần vô cùng thoải mái.

Bình luận duy nhất: ngon mà làm thế đi :))

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: