Gibberish

Hình như

Hình như mấy thằng rảnh lắm mới viết nhiều và cạnh khóe nhau.

Thế thì im đi cho đỡ nhục và mang tiếng 😀

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: