Gibberish

Để có một cái đầu tốt thì phải đọc và ngâm cứu nhiều. Phải đọc sách, không chỉ những phần mình thích, cả những phần mình không thích cũng phải học. Thật tiếc là mình không thông nhiều về lịch sử.

Để học tốt thì phải đọc sách trước, và làm bài tập nhiều. Để tạo cảm hứng thì phải có flow trong công việc, công việc có flow hay không thì còn tùy vào kỹ năng, mà luyện kỹ năng thì dễ có cảm giác chán nản vì thiếu kiến thức. Đó là vấn đề mình đang vấp phải.

Muốn đi học tiếng Đức lại. Muốn học tốt Pháp. Nhưng cảm hứng ngôn ngữ chưa đủ, và hình như chưa tìm ra được phương pháp tốt để xử lí cái mớ ngôn ngữ hỗn độn kia. Thêm nữa, giá mà có chút kiến thức về Nhật, Trung hoặc Nga, chỉ để phục vụ việc đọc.

Rốt cục 3 năm vừa rồi mình học cái quái gì nhỉ? Khi mà hỏi lại những chuyện cũ chẳng biết cóc khô gì; thực ra đó không phải là lo chuyện hơn kém với người khác, thì người khác cũng vậy thôi, nhưng có lẽ có một cái gì đó “sai chuẩn mực” ở đây, một dạng tự huyễn.

Phải vượt qua cái ngưỡng lười trước đã.

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: