Gibberish

Trở lại Eden

Eden theo ngôn ngữ cổ là Vườn Địa Đàng, nói nghe đỡ sến hơn là Miền Đất Hứa – Promised land.

Tạm dừng một chút, nhai cục đá, không cần phải tỏ ra lúc nào cũng nghiêm túc.

Rồi tiếp, khi quay trở lại mảnh đất được nuôi dưỡng tốt, với một cái đầu lạnh, thì những logic sáng suốt sẽ được hóa mềm ra và bay bổng lên một cách nhẹ nhàng thanh thoát, những trở ngại hình như không còn tồn tại, những nỗi đau thể xác cũng chẳng ảnh hưởng gì, bởi vì giống như người ta xây dựng cảng hàng không Kansai, tất cả xuất phát từ lòng đại dương, ta cứ đổ gạch đá cát xuống cái thế giới tưởng chừng sâu vô tận kìa, rồi dần dần nó sẽ được lấp đầy.

Có nên xây dựng một Eden trên vùng được xử lý sơ sài đó, và yên tâm gọi là miền đất hứa không? Một thế giới an toàn trên một không gian mà, bạn nghĩ xem, trống rỗng, hầu như trống rỗng, thế mà họ làm được, họ làm được, có nghĩa là tôi cũng làm được, nhưng tôi không làm.

Nếu cố định mãi một chỗ sẽ là không tốt, phải di chuyển, nhưng đó không phải là tính chất của một công trình tốt nữa, nó vượt ra khỏi giới hạn của kiến trúc, của tính toán, nó trở thành thế giới của Toon, chả có gì làm nó thay đổi được, và hầu như việc đó cũng chẳng cần thiết, vì thế giới đó luôn thay đổi, đồ thị của trí não không cân bằng, và những trắc nghiệm không có lựa chọn cần thiết đúng đắn.

Eden không tồn tại, mà mình phải consider nó, hoặc mình phải tạo ra nó, mình đang vừa tạo, vừa consider sao? Có lẽ ai cũng thế, và việc này thì mãi chẳng ai giúp nhau được, vì đó là một công trình mang tính đời người, và độ hữu dụng của nó chỉ là một, cho chính người tạo lên nó, họa may thì có thể sát nhập với một Eden khác thôi, nhưng trên đó còn có những liên kết mang độ phức tạp không giấy mực hay máy tính nào có thể mô tả được, thậm chí từ cả những người hiền triết kinh nghiệm nhất.

Vậy có phải ta đang cố gắng pha rượu vào nước chờ kết tủa không?

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: