Gibberish

Some new idioms

a snake in the grass

Theo định nghĩa của từ điển Collins thì khi dùng cụm từ này, bạn muốn chỉ ra sự căm ghét với ai giả làm bạn của mình, trong khi thực sự chỉ muốn làm hại hoặc trở thành kẻ đối địch của mình. Trong một số sách tiếng Việt, thấy họ dịch là “Ném đá giấu tay”

no soap

Khi bạn đã thử làm gì đó nhưng không thành công, thì bạn sẽ dùng cụm từ no soap, nó đứng một câu riêng lẽ.
Ex: I join many French course, I listen to French CD day after day in order to pass the next French exam. No soap.

soft as shit

Câu này trông có vẻ hơi tục, khi nói ai “soft as shit” có nghĩa bạn muốn người đó quá yếu đuối, đây được dùng trong Brit Eng, và nó mang nghĩa offensive, ít dùng.

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: