Gibberish

Người ta bảo là dân Toán, dân Tin, dân Đồ họa, dân Xây Dựng…

Dân-từ được dùng ở đây, miêu tả một nhóm người có cùng một đặc điểm nghiên cứu về một môn chuyên ngành nào đó, và vì nghiên cứu mang tính chuyên môn hóa cao, nên tính cách của họ phần nào bị ảnh hưởng bởi tính chất của công việc cũng nhưng phong cách sống bị quy định với những quy tắc trong công việc.

Để tôi ví dụ cho các bạn dễ hiểu (tôi chỉ gom lại, và không bình luận gì thêm về các nhận xét này vì tôi thấy không đúng lắm):

  • Dân Toán khô khan, nhưng chi tiết và cực kì khoa học.
  • Dân Mỹ thuật ở dơ.
  • Dân Tin học hoặc ốm nhách hoặc chán chết, kém các kiến thức về xã hội..

Nhiều nhiều lắm, không sao kể hết, chỉ có một vấn đề đó là những nhận xét đó đến từ những phần bên ngoài, còn ít khi tự thân ai trong đám tự nhận như thế, vả lại, bên cạnh những điều tiêu cực cũng có những điều tích cực.

Nhưng tôi chẳng muốn nói về điều đó. Vui tính? Sáng tạo? Gọn gàng .. bình thường,  không có gì phải nhấn mạnh.

Điều tôi muốn nói là nếu quá chuyên một cái gì đó mà không sành những cái khác, thì:

  • Nói chuyện với nó chán lắm!
  • Nó chỉ biết có X (X=Toán, Tin, vẽ)…
  • Tao không biết ngoài X ra nó làm được cái gì.

Nhiều, và chẳng ai thích như thế, tốt nhất nên làm thế nào để ngừoi khác nhớ tới bạn là dân của một cái gì đó, nhưng theo nghĩa tích cực kia, chứ không phải cận thòi lòi mắt và đầu tóc rối bù suốt ngày nhẩm toán là dân Toán, túi thủ bút chì và suốt ngày mở miệng màu sắc với bố cục là dân Mỹ Thuật, hay suốt ngày code như dân Tin (mặc dù phải luyện hàng ngày mới giỏi, khổ thế).

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: