Gibberish

Đây là một phần tôi đọc từ cuốn “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế”, phần này liệt kê đầy đủ những bệnh làm học không được của tất cả học sinh, chúng ta có thể mắt 1 số trong các bệnh này, hoặc .. tất cả các bệnh này.

-Trí nhớ kém.
-Thích trì hoãn công việc.
-Lười biếng.
-Nghiện trò chơi điện tử, xem tivi, internet.
-Gặp khó khăn trong việc hiểu bài giảng.
-Dễ dàng bị xao nhãng.
-Khả năng tập trung ngắn hạn.
-Mơ màng trong lớp.
-Sợ thi cử.
-Hay phạm lỗi do bất cẩn.
-Chịu áp lực từ gia đình.
-Có quá nhiều thứ để học và có ít thời gian.
-Không có động lực học.
-Dễ dàng bỏ cuộc.
-Thầy cô dạy không lôi cuốn.
-Không có hứng thú với môn học.

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: