Gibberish

Nhớ xã

Chẳng hiểu ở đâu ra mùi của xã thơm thơm trong gió nhẹ đêm khuya thế này, thấy nhớ quá >:D<

Comments on: "Nhớ xã" (1)

  1. Em cũng nhớ xã lắm >:D< :*:*:*

    Like

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: