Gibberish

Đang muốn học và hoàn thiện về CSS và HTML, thế là kiếm một diễn đàn free nào đó để thực tập. Hôm nay và thử một trang zetaboard và thấy họ đăng về jQuery, thiệt hơi hơi xí hổ là cóc biết gì về nó cả, thể là thử tìm tài liệu, một vài bài hướng dẫn và bắt đầu học khi có thời gian rảnh kể từ hôm nay (cũng khó, đồ án và bài tập ngập đầu, time đâu mà ôm sô mấy cái này, nhưng kệ, cứ thu thập tài liệu đã).

jQuery là một “cái gì đó” của Javascript. Vậy phải có một chút hiểu biết về Javascript, nhưng món ấy thì mình chỉ mới đọc sơ sơ, và có thể nói là chưa biết gì về Javascript.

Dưới đây là tập hợp một số nguồn học jQuery, dĩ nhiên là tiếng Anh, bởi tiếng Việt thì khó mà kiếm được một trang thỏa mãn đủ: hướng dẫn đầy đủ chính xác, không sai chính tả và site tồn tại lâu.

Tạm thế đủ rồi, giờ thì chán rồi, hẹn bạn nghiên cứu lần sau, cùng với Illustrator :D:D

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: