Gibberish

Trở lại

Kể cũng kì, không có nó (nghĩa là cái blog này) thì thấy cũng ổn, những thỉnh thoảng muốn viết gì đó lại thấy khó khăn, tại vì mình đã tạm biệt meme, facebook nữa không muốn chơi nữa muốn chơi, nhưng hôm nay viettel đã bắn phát đạn cuối cùng cho sự phân vân của mình, đó là không vào được FB luôn, kể cũng tốt, bây giờ mình cũng muốn quay lại WordPress.

Dạo này mình ôn thi, thấy kiến thức hổng khá là lớn mặc dù kì vừa rồi đi học cũng khá là chăm (không nghỉ bữa nào, chỉ về sớm) 😀 nhưng nói chung là ổn, vậy mà thi thì cực kì tệ hại, nếu không phải được sinh ra với một cái đầu lạc quan thì bây giờ mình đã chìm đẩu đầu đâu rồi :D, còn một môn cuối nữa.

PS của mình dạo này tạm tạm, còn Ai thì hầu như không biết gì, và dù gì đi nữa thì đó cũng là sở đoản, nghề tay trái, thích thôi chứ không chuyên tâm, thứ cần chuyên tâm là SAP hay Etab thì không hề biết, dù chỉ là một chút, không sao, mình nghĩ là có thể thay đổi kịp, nhưng đợi sau kì thi này đã.

Mình thấy dạo này mình thật là mềm yếu, và có quá nhiều thứ thay đổi, mình cảm thấy yêu đời hơn (thật shock) và dễ dãi hơn với một số việc, chỉ có sự bất cần là vẫn vậy, hên ghê. Nhiễu sóng: biên động học, biên tĩnh học, trường ứng suất, trên 5, rớt, ghét ….

Ôi IC của mình bị chập rồi, mình phải núp vào một góc nào đó kẻo người ta phát hiện ra đem đi sửa thì mệt lắm. Con trai có nên khóc không nhẽ 🙂 . Không!

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: