Gibberish

Thơ cóp nhặt, và có bổ sung một chút ^^

Linkos-cafe

Mùa đi ngang phố *

Mùa giòn tan lăn ngang con phố
Cafe buồn, đợi mãi .. vắng tanh
Thời gian nào còn mãi long lanh
Rớt xuống phố nơi mùa đi qua vội

Ai cũng nói con nắng rất tội
Mùa đi rồi, nắng vội vã lăn theo
Cũng từ đó phố hết trong veo
Những mùa hoa cứ miên man ray rứt

Chợt xuyến xao con phố trở giấc
Kỉ niệm nào chẳng được gọi tên
Nhiều mùa qua lặng lẽ trôi êm
Còn nỗi nhớ rơi lại phố vắng ..

Biết khi nào phố lại ngập nắng?
.
..


Biết khi nào phố lại ngập nắng
Trải vàng hoa thơm đượm gót chân
Để được ôm hạnh phúc xa gần
Để nỗi nhớ đong đầy trong tái ngộ.

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: