Gibberish

Được insert với công thức:

Tên bài hát – Tên ca sĩ trình bày. Cảm ơn site nhaccuatui.com

Nỗi buồn gác trọ – Hoàng Lan

Em đi trên cỏ non – Hương Lan

Chuyến tàu hoàng hôn – Trường Vũ

Rừng lá thấp – Trường Vũ

Biển mặn – Trường Vũ

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: