Gibberish

“Remember that there is no code faster than no code.” – Taligent’s Guide to Designing Programs


Cách nhanh nhất để loại bỏ được một nhiệm vụ trong bảng todolist? Nhanh nhất là xóa nó đi, hoặc không để nó ở trang hoặc dòng đầu tiên. Khi chúng ta đọc những cuốn sách về tăng tính hiệu quả trong công việc, làm thế nào để hoàn thành tốt việc gì đó,… không phải là vì chúng ta muốn làm việc một cách cực kì hiệu quả hay là với tốc độ phi thường, đơn giản là chúng ta muốn làm một điều gì đó kì diệu.

Điều đó tốt thôi, nhưng chúng ta nên nhớ một điều: làm việc tốt khác với trong trạng thái cố gắng làm việc tốt, tốt hơn là chúng ta nên quan tâm đến việc đã hoàn thành hay chưa, hoặc đơn giản hơn là hãy làm những gì chúng ta yêu thích.

Và cách tốt nhất để thực hiện điều đó là làm mọi việc đơn giản nhất có thể, những cách ngắn nhất để đạt được đến việc đó là gì? Làm thế nào để ta có thể loại bỏ những công việc bận rộn, những sự mất tập trung, những cuộc gặp vô ích và những nhiệm vụ không cần thiết?

Hãy bỏ qua những nhiệm vụ không cần thiết..

Gạch bỏ chúng khỏi todolist, hay không xếp nó vào những dòng đầu tiên, trước khi đưa gì vào todolist, hãy tự đặt câu hỏi: nó có thật sự cần thiết không? mình có cảm thấy vui sưởng thoải mái khi công việc đó được hoàn tất không?

Đôi lúc chẳng cần làm gì hết lại là cách tốt nhất để hoàn thành một việc gì đấy..

“The cheapest, fastest, and most reliable components of a computer system are those that aren’t there.” – Gordon Bell

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: