Gibberish

Ai lập blog hẳn cũng có lúc có một chút “ham muốn” là blog của mình được chứa những bài viết thường xuyên của mình, nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy (như mọi chuyện khác trên cuộc đời này, nhắc lại: không hề đơn giản), bởi vì sao?

Chẳng biết viết gì

Chẳng biết viết gì

Hạnh phúc, kích thích nhất của một quá trình là lúc lên kế hoạch và vạch ra đường đi, những lúc này, người ta có thể nghĩ ra những thứ hay ho phức tạp bậc nhất, đến nỗi sau này nhìn lại thì không thể tin nổi, điểm yếu của còn người chỗ ấy: thích ôm đồm, mộng tưởng và không tự lượng sức mình (ai cũng thế, và tôi cũng chẳng khác, họa khác thì chỉ hạn chế bớt thôi).

Nhưng làm lại là một chuyện khác, kể cả chủ lẫn khách quan, chủ quan thì vô vàn, mà khách quan thì vô khối, lười biếng, tự dưng ý tưởng biến đâu mất, bận việc này việc khác quan trọng hơn vân vân và vân vân..

Nhưng (lại nhưng) như thế không có nghĩa là ta không làm được (cười), và lại việc đưa ra những mục tiêu vượt quá sức không phải là không tốt, phải có gì đó để ta gọi là tiến bộ chứ, 1% của số đó cũng là tiến bộ rồi; như cái việc này đây, cái việc mà tự dưng ý tưởng biến đâu mất (hoặc thậm chí chưa bao giờ tồn tại), đến nỗi chả biết viết cái gì, cũng có thể thành một bài viết, nó nhảm? không thành vấn đề, miễn là bạn viết, và trên lúc từng chữ được xuất từ đầu ra, ta sẽ tự cung cấp ý tưởng cho bản thân, việc lười biếng cũng như vậy, có một chút rô-đa lúc đầu, ráng một chút, hoặc chỉ làm những công việc copy tương tự và tưởng chừng vô ích, ta lại có thể vượt qua cái ngưỡng lười biếng đó, tự inspire bản thân. Ngay từ đầu bài viết này, thật sự đã là chẳng biết viết gì, nhưng đến giữa chừng lại có thể nảy ra ý định viết về tiểu sử một phát minh nào đó, có thể là rượu Champaign, hoặc hội họa (sực nhớ trang artlib.ru), download video breakdance, viết về một bản không lời của Secret Garden, hoặc một bản tóm lược về động từ tiếng Pháp, hoặc thực dụng đáng chán hơn là tắt máy đi làm bài tập của những năm đầu tiên đại học…

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: