Gibberish

Đều là sản phẩm của Autodesk,đa phần dân kiến trúc và kĩ sư xây dựng dùng.

LT là viết tắt của LITE (dịch nguyên nghĩa có nghĩa là NHẸ,còn trong giới tin học,LITE đồng nghĩa với phần mềm đã được rút đi một số feature so với bản full)

Khác biệt như thế nào,phân tích được đưa rõ ở đây:

LT không hỗ trợ 3D,Lisp và Tool express tool.

Lệnh không hỗ trợ Lệnh quản lí chung không hỗ trợ Một số không được hỗ trợ khác
Mline
MlEdit
MlStyle
Sketch
XClip
VPClip
QDim
DXBin
Load
PsIn
PsOut
PsFill
Shell
Align
Cal
Attredef
Battman
Battorder
Attsync
Eattedit
Eattext
Refedit
Attsync
Mline
Bedit (added in LT2007)
Truecolor abilities (256 limit)
MVSETUP
LISP
VLisp
NetLoad command
VBA, DBconnect
ARX/ObjectARX
ActiveX
Most functions from Express Tools (Layers added in LT2007)
Object Snap Tracking (OTRACK added in LT2007)
Table Fields
Sheet Set Manager (SSM),
Expanded PUBLISH (DWF only option in LT)
Lệnh hình ảnh không hỗ trợ
ImageAttach
ImageClip
ImageQuality
ImageAdjust
Transparency
Biến không hỗ trợ
Offsetgaptype
FieldEval
ACADLSPASDOC
HPASSOC
USERS1-5

 

tuy nhiên,giá thương mại của LT chỉ bằng 36% so với Full

Advertisements

Comments on: "Khác nhau giữa AutoCad và AutoCad LT" (1)

  1. Hehe, đọc cái title thoai là ta bít chúng nó khác nhau rành rành roài (1 cái có chữ “LT”, 1 cái ko có), đọc cái entry xong mù tịt lun +___+

    Like

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: